2 Obserwatorzy
28 Obserwuję

am37

Teraz czytam

Przemyślny szlachcic Don Kichot z Manczy
Miguel de Cervantes Saavedra